Loctite Skruvlåsning Stark

Funktioner och fördelar

Loctite Skruvlåsning Stark är utformad för permanent låsning och tätning av gängade fästelement. Produkten härdar efter tre timmar, och tål då vatten, oljor, diesel, bensin, glykol m.m.

  • Kan effektivt minska effekterna av kostsamma fel, reparationer, underhåll och stillestånd
  • Designad för att eliminera luftgap som i kombination med vibrationer och stötar gör att gängorna lossnar

Available sizes:

Dokument och nedladdningar

No documents found