Super Glue Pure Gel

Funktioner och fördelar

LOCTITE® Power Easy, en nästan odörlös och långsammare än standard Super Glue. Den kan flyttas och binder långsammare (minst dubbelt så lång härdning tid jämfört med LOCTITE® Super Glue).

  • Korrigeringsbart - Mer tid att justera och lägre risk för ihoplimmade fingrar
  • Vattenresistent
  • Ger en genomskinlig och osynlig fog när det torkar
  • Droppfritt för lodrät applicering

Available sizes:

STEG FÖR STEG

  1. Se till att fogytorna är rena, helt torra och att de passar tätt mot varandra.
  2. Vrid locket medurs tills det fastnar och förseglingen punkteras, och öppna sedan locket genom att vrida det moturs.
  3. Tryck försiktigt ut en liten droppe på en av ytorna. Tryck ihop ytorna och håll kvar tills de har fixerats.
  4. Sätt genast på locket igen och förvara förpackningen upprätt på en torr och sval plats.

Klicka här för att köpa online!

KÖP HÄR!
KÖP HÄR!
KÖP HÄR!