Super Glue Creative Pen

Funktioner och fördelar

Använd Super Glue Perfect Pen för prydliga reparationer med högsta precision! Med den limpennan går det att applicera limmet droppe för droppe utan kladd. Det är lika enkelt som att skriva!

  • Tryckkänsligt system för enkel dosering
  • Droppfritt system som förhindrar att lim hamnar på fel ställe av misstag
  • Mjukt gummigrepp för smidig hantering
  • Fäster på några sekunder

Available sizes:

STEG FÖR STEG

  1. Kontrollera att alla ytor som ska limmas är rena, torra och passar tätt mot varandra.
  2. För att aktivera förpackningen inför första användningen, skruva hatten medurs tills det tar stopp. Skruva av och ta bort hatten för att applicera lim.
  3. Applicera en liten mängd lim på den ena ytan genom att trycka försiktigt på gummiplattorna.
  4. Tryck ihop ytorna och håll kvar tills de har fixerats. Sätt genast på hatten igen och förvara på en torr och sval plats.

Dokument och nedladdningar

No documents found

Klicka här för att köpa online!

KÖP HÄR!