Super Glue Liquid Control

Funktioner och fördelar

Loctites mångsidiga och pålitliga Super Glue Liquid är snabbt och starkt. Med det enkla munstycket kan Loctite snabbt utföra alla limningsbehov. Det torkar transparent och skapar en hållbar osynlig limfog på bara några sekunder.

  • Kan användas på många olika material, perfekt för icke-porösa ytor.
  • Vattenfast och tål maskindisk
  • Stöttålig
  • Temperaturbeständig (från -50°C upp till 120°C)

Available sizes:

STEG FÖR STEG

  1. Se till att fogytorna är rena, helt torra och att de passar tätt mot varandra.
  2. Vrid locket medurs tills det fastnar och öppna sedan locket genom att vrida det moturs.
  3. Tryck försiktigt ut en liten droppe på en av ytorna. Tryck ihop ytorna och håll kvar tills de har fixerats.
  4. Sätt genast på locket igen och förvara förpackningen upprätt på en torr och sval plats.

Dokument och nedladdningar

No documents found

Klicka här för att köpa online!