Super Glue Power Gel - 3g

Funktioner och fördelar

Den unika gummiförstärkta formulan erbjuder starka limfogar som är exakta även på flexibla material. Perfekt för porösa och vertikala ytor. Tillräckligt med styrka för att klara av mycket svåra förhållanden.

  • Gummiförstärkt formula för starka och flexibla limfogar.
  • Perfekt för porösa och vertikala ytor.
  • Vattenresistent.
  • Klarar hög belastning.

Available sizes:

STEG FÖR STEG

  1. Se till att fogytorna är rena, helt torra och att de passar tätt mot varandra.
  2. Vrid locket medurs tills det fastnar och förseglingen punkteras, och öppna sedan locket genom att vrida det moturs.
  3. Tryck försiktigt ut en liten droppe på en av ytorna. Tryck ihop ytorna och håll kvar tills de har fixerats.
  4. Sätt genast på locket igen och förvara förpackningen upprätt på en torr och sval plats.

Klicka här för att köpa online!

KÖP HÄR!