Power Epoxy Universal Instant Mix

Funktioner och fördelar

Ett höghållfast tvåkomponentslim i en unik lättanvänd dubbelspruta som ger exakt dosering av båda limkomponenterna direkt från syingen. Väder-, vatten- och lösningsmedelsbeständig slutlig bindning. 

Rekommenderas för:

Trä, metall, porslin, sten, betong, glas, läder, plast* 

  • Färdig blandning: Spruta med blandningskanyl 
  • Resistent mot olja, utspädda syror och svaga baskemikalier.
  • Temperaturbeständig från -30°C till +150°C**. 
  • Slutlig styrka upp till 240kg/cm² 
  • Torkar genomskinligt 

 

Storlek: 14ml

*Förutom polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon©

**Bindningar under belastning bör inte överstiga 70°C

STEG FÖR STEG

Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning.

  1. Bryt Förslutningen i toppen på kolvspetsen
  2. Anslut munstycket över tuböppningen och skruva 90° för att låsa fast.
  3. Tryck ner kolven för att dosera epoxin och applicera Power Epoxy på enbart en yta. Pressa ihop.

BINDNING

Sammanför ytorna inom 3 minuter, bindningen härdar på 5 minuter. Fulltständig styrka uppnås efter 24 timmar.

FÖRSLUTNING

Avlägsna och kassera munstycket. Placera locket på änden av sprutan.