Sekretesspolicy

Allmänt

Henkel Sweden Operations AB, nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi skulle nu vilja informera dig om vilken typ av data som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer även att få veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Alla eventuella ändringar av detta meddelande om dataskydd kommer att offentliggöras på denna sida. På så sätt kan du när som helst inhämta information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dessa data.

Detta meddelande om dataskydd gäller inte för webbplatser som kan nås via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.

Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Det ansvariga företagets namn: Henkel Sweden Operations AB

Det ansvariga företagets adress: Box 151 22, 167 15 Bromma, Sweden

Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användarna. All ytterligare behandling av uppgifterna sker endast på grundval av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har lämnat sitt samtycke till Henkel. Henkel lagrar och behandlar data specifikt i följande syften:

När användare besöker webbplatsen genomför Henkel automatisk insamling och lagring av vissa data.  De inbegriper: den IP-adress eller det enhets-ID som har tilldelats till respektive ändenhet, som vi behöver för att överföra begärt innehåll (t.ex. i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler som erbjuds för hämtning osv.), användarnas aktivitet inom webbplatsens sammanhang, respektive ändenhets typ, vilken typ av webbläsare som används samt datum och tid för användning.

Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och arbeta mot missbruk.

Henkel använder även denna information för förbättringar av tjänstens utformning, egenskaper och funktioner samt allmänna administrationsuppgifter.

Utöver detta raderar eller anonymiserar Henkel data om användning, inklusive IP-adresserna, utan onödigt dröjsmål, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda syften.

Behandlingen och användningen av data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen, eller (2) Henkel har ett överordnat legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktion och felfria drift samt dess anpassning efter användarnas behov.

Ytterligare behandling av personuppgifter

Tabell för konsumentbegäranden

Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär. Vi kommer att använda dina data för att svara på din begäran.

Behandlingen och användningen av dina data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för bearbetningen av din begäran.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till en längre lagringsperiod, t.ex. under hantering av kundrelationer, kommer vi inte att lagra data längre än vad som krävs för att fullgöra ovan nämnda syfte eller så länge som krävs enligt eventuella lagstadgade skyldigheter att lagra data.

Tombolor

Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter och din adress medan du deltog i en tombola, som vi erbjuder då och då på vår webbplats. Vi kommer att använda dina data i syfte att genomföra tombolan.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina data till någon tredje part, om det inte är för att dela ut priser eller genomföra tombolan.

Behandlingen och användningen av dina data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för att genomföra tombolan.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till en längre lagringsperiod, t.ex. under hantering av kundrelationer, kommer vi inte att lagra data längre än vad som krävs för att fullgöra ovan nämnda syfte eller så länge som krävs enligt eventuella lagstadgade skyldigheter att lagra data.

Cookies, Pixel, fingeravtryck

Webbspårning

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). En cookie installeras på din dator i detta syfte. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Vi har aktiverat IP-anonymisering, vilket innebär att Google kommer att trunkera/anonymisera den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstater i Europeiska unionen samt för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till och förkortas av Google-servrar i USA. 

Google kommer att använda denna information för webbplatsleverantörens räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra data som innehas av Google.

Invändning mot datainsamling:

Utöver att ändra dina webbläsarinställningar, kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google DoubleClick

Vi använder Google DoubleClick-funktionen på vår webbplats i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen och göra det möjligt för oss, Google och andra annonsörer som samarbetar med DoubleClick att tillhandahålla användarrelevanta annonser till dig. En cookie installeras på din dator i detta syfte. Denna cookie samlar in information om den reklam som visas i din webbläsare och vilka annonser du klickar på. Den information som genereras av cookien angående din användning av webbplatsen kommer att överföras till en Google-server i USA och lagras där. Intresserelaterade annonser visas i din webbläsare, baserat på den insamlade informationen.

Invändning mot datainsamling:

Utöver att ändra dina webbläsarinställningar, kan du även inaktivera DoubleClick-cookien permanent med hjälp av ett webbläsartillägg. Med tillägget bevaras dina inaktiveringsinställningar för webbläsaren i fråga, även om du raderar alla cookies. Du kan hämta webbläsartillägget för permanent inaktivering https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Commerce Connector

På vår webbplats använder vi Köp nu-knappen. Köp nu-knappen tillhandahålls och kontrolleras av Commerce Connector. Närmare information om funktionen och databehandlingen finns på följande länk: 

Dina rättigheter som registrerad/dataskyddsombud

Du kan när som helst hävda rätten att få åtkomst till dina uppgifter. Förutsatt att respektive krav är uppfyllda, kan du även hävda följande rättigheter:

Rätt till rättelse

Rätt till radering

Rätt till begränsning av behandling

Rätt att anföra ett klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet inom dataskydd

Rätt till dataportabilitet (från den 25 maj 2018)

Rätt att göra invändningar

Vid behandling som omfattar dina personuppgifter, som utförs på grundval av Henkels legitima intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation. Henkel kommer då att upphöra med den behandlingen, utom om Henkel kan bevisa viktiga skäl till behandlingen som förtjänar att försvaras och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

I dessa fall eller om du har några andra frågor eller önskemål som rör dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till Local President, Box 151 22, 167 15 Bromma, Sweden (e-post: dataprivacy.se@henkel.com).

Användning av sociala plugin-program

Plugin-program (”plugin-program”) för olika sociala medienätverk finns inbäddade i våra webbsidor. Tillhörande tjänster tillhandahålls av respektive företag (”leverantörer”). Dessa leverantörer är:

Google+ och YouTube tillhandahålls av  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (”Google”). För en översikt över plugin-programmen för Google+ och hur de ser ut, gå till: https://developers.google.com/+/web/. För plugin-programmen för YouTube, gå till: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

För att öka det skydd som ges till dina data när du besöker våra webbsidor har dessa plugin-program implementerats som ”2-klicksknappar”. Denna form av integration säkerställer att du inte ansluts automatiskt till leverantörens servrar när du öppnar en sida inifrån vår webbplats som innehåller sådana plugin-program. Det är bara om du aktiverar plugin-programmen och därmed tillåter dataöverföringen som webbläsaren skapar en direktlänk till leverantörens servrar. De olika plugin-programmens innehåll överförs då av leverantören i fråga direkt till din webbläsare och visas sedan på din skärm.

Plugin-programmet talar om för leverantören vilken av våra webbplatssidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt användarkonto hos respektive leverantör medan du besöker vår webbplats kan leverantören sammankoppla ditt intresse, dvs. den information som du har åtkomst till, med ditt användarkonto. Om du använder någon av plugin-funktionerna (t.ex. klickar på ”Gilla”-knappen, lämnar en kommentar) kommer även den här informationen att överföras av webbläsaren direkt till leverantören för lagring.

Mer information om leverantörernas insamling och användning av data och om de rättigheter och möjligheter du har för att skydda din integritet under dessa omständigheter finns i leverantörernas dataskyddspolicyer/sekretesspolicyer:

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Google: https://policies.google.com/privacy

 

Det går att ändra cookieinställningarna i alla moderna webbläsare. Cookieinställningarna finns vanligtvis på webbläsarens inställnings- eller alternativmeny. Det finns mer information om inställningarna på nedanstående länkar och du kan även använda webbläsarens hjälpfunktion.

Cookieinställningar i Internet Explorer
Cookieinställningar i Firefox
Cookieinställningar i Chrome
Cookieinställningar i Safari  

Du kan även gå till www.aboutcookies.org där det finns uttömmande information om hur du ändrar inställningarna i en lång rad olika webbläsare.

Kom bara ihåg att vissa delar av vår webbplats kan sluta fungera om du begränsar cookiefiler.

Om du vill visa koden i en cookie öppnar du cookiefilen i webbläsaren där du dubbelklickar på den. En kort sträng med bokstäver och siffror visas. Siffrorna fungerar som ditt ID-kort, vilket bara kan läsas på servern som du fick cookiefilen från.

Om du vill visa cookiekoden på en mobiltelefon finns det mer information om hur du gör i telefonens handbok.

Om du vill att någon annan aktör ska sluta samla in data om hur du använder vår webbplats kan du gå till aktörens webbplats för instruktioner.