Precision Max

Extra långt munstycke för svårotkompliga ytor. Precis applicering. Större tub. Nu: temperatur-, vatten- och stöttålig!

Om limmet torkar på munstycksspetsen. Pressa igenom en tanpetare eller nål för att återöppna.