Precision

Extra långt munstycke för svårotkompliga ytor. Precis applicering. Större tub. Nu: temperatur-, vatten- och stöttålig!

Om du råkar limma din hud - tvätta med tvål, varmvatten och ett föremål med trubbig kant, t.ex. skedhandtag.