Control

Lättgreppad klämflaska för exakt applicering på svåråtkomliga ytor. Första användning - Vrid locket medurs tills klickand ljud upphör, vrid sedan moturs. Nu: temperatur-, vatten- och stöttålig!

När du håller ihop delarna får de inte röras förrän de har fixerats.